Pravidlá ochrany súkromia

1. Všeobecné

Spoločnosť CoinCharlie.com (ďalej aj „my“, „nás“, „naša“, „webová stránka“ alebo „CoinCharlie“) sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie návštevníka webovej stránky (ďalej aj „Vy“ alebo „Vaše“) v súlade s týmito pravidlami ochrany súkromia (ďalej aj „Pravidlá“). Vysoko si vážime Váš záujem o naše služby výmeny fiat na kryptomenu, kryptomenu na fiat a kryptomenu na kryptomenu a služby kryptopeňaženky, pričom Vaše súkromie je pre nás rovnako dôležité. Chceli by sme, aby ste boli uzrozumený/á s tým, akým spôsobom používame a zdieľame Vaše osobné údaje.

CoinCharlie.com je webová stránka, ktorú prevádzkuje spoločnosť Consilium Credit s.r.o. (Plynárenská 3E Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovensko) ako poskytovateľ služieb virtuálnej meny. Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a súvisiacich právnych predpisov máme zákonnú povinnosť chrániť všetky osobné údaje, ktoré od Vás získame. Ak nesúhlasíte s týmito Pravidlami, prosíme, nepoužívajte služby webovej stránky.

Webová stránka môže obsahovať preklady anglickej verzie obsahu dostupného na webovej stránke CoinCharlie.com. Tieto preklady sú poskytované len ako výhoda navyše. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou verziou a preloženou verziou má prednosť anglická verzia.

2. Definície

Služba alebo „CoinCharlie.com“

Všetky služby výmeny fiat na kryptomenu, kryptomenu na fiat a kryptomenu na kryptomenu, služby kryptopeňaženky, ktoré poskytuje webová stránka CoinCharlie.com, vrátane návštevy/registrácie/atď.

Osobné údaje 

Osobné údaje znamená akékoľvek informácie o žijúcej fyzickej osobe, ktorú možno na základe týchto informácií (alebo iných informácií, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré môžeme mať k dispozícii) identifikovať.

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú generované buď pomocou Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky, identifikácia zariadenia, operačný systém, typ prehliadača atď.).

Cookies

Súbory cookie sú malé časti údajov uložené vo Vašom zariadení (stolový počítač, tablet alebo mobilné zariadenie).

 

 

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a spôsob spracúvania akýchkoľvek osobných údajov. Na účely týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sme Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Dotknutá osoba (alebo Používateľ / Klient)

Dotknutá osoba je akákoľvek žijúca fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované spoločnosťou CoinCharlie.com a je subjektom osobných údajov.

3. Zhromažďovanie a používanie údajov

Pri návšteve našej webovej stránky môžu byť osobné údaje zhromažďované viacerými spôsobmi. Medzi typy zhromažďovaných údajov môžu patriť:

Osobné údaje

Pri používaní služieb CoinCharlie.com Vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na Vaše kontaktovanie a/alebo identifikáciu. Osobné údaje používame na to, aby sme Vám ponúkli služby, o ktoré ste výslovne požiadali, na zabezpečenie bezpečnosti služieb, na prieskum záujmu zákazníkov o všetky naše služby, na aktualizáciu ponúk, služieb, produktov, na prispôsobenie Vašich osobných skúseností, na našu ochranu pred akýmkoľvek podvodom, chybou a inými druhmi trestnej činnosti. Pravidelne môžeme požadovať osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať okrem iného nasledovné údaje:

 • E-mailová adresa a/alebo iné kontaktné informácie;
 • Krstné meno a priezvisko;
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto;
 • Súbory cookie a údaje o používaní;
 • Skeny/kópie dokladov totožnosti, Vami zaslané fotografie atď.;
 • Finančné a transakčné informácie vrátane názvov Vašich vybraných finančných inštitúcií, počtu bankových účtov, informácií o zostatkoch, histórie obchodovania, údajov o predajných miestach, adries peňaženiek atď.;
 • Informácie o totožnosti vrátane snímok tváre a všetkých ostatných údajov, ktoré sa nachádzajú vo Vašich dokladoch totožnosti a slúžia na preukázanie Vašej totožnosti.
 • Autentifikačné informácie. Tieto informácie môžu byť použité na overenie Vašej totožnosti na stránke CoinCharlie.com, napríklad používateľské meno, heslo a/alebo iné informácie o účte.
 • Ďalšie informácie opísané v Podmienkach používania alebo iných právnych dokumentoch.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako je stránka CoinCharlie.com navštevovaná a používaná („údaje o používaní“). Keď navštívite našu webovú stránku, niektoré informácie sú automaticky zhromažďované pomocou protokolových súborov, ako napríklad adresa internetového protokolu (IP) Vášho počítača, operačný systém (OS) Vášho počítača, typ prehliadača, adresa odkazujúcej webovej lokality a Vaša aktivita na webovej lokalite. Tieto informácie používame na analýzu trendov, správu webovej stránky, zlepšenie služieb zákazníkom, diagnostiku problémov s našimi servermi, atď.

Údaje o sledovaní a súboroch cookie

CoinCharlie.com používa súbory cookie a podobné technológie na sledovanie aktivity na webovej stránke a uchovávanie určitých informácií. Súbory cookie sú malé textové súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať jedinečný anonymný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do Vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa vo Vašom zariadení. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a zlepšovanie a analýzu služieb CoinCharlie.com môžeme používať aj tieto technológie sledovania: majáky (beacons), značky (tags) a skripty (scripts). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby informoval o odosielaní súborov cookie. Ak však súbory cookie neprijmete, niektoré služby CoinCharlie.com môžu byť deaktivované. Príklady súborov cookie, ktoré používame: Súbory cookie relácie (session cookies) ꟷ súbory cookie na prevádzku webovej stránky v rámci jednej relácie; preferenčné súbory cookie (preference cookies) ꟷ súbory cookie na zapamätanie Vašich preferencií a rôznych nastavení; bezpečnostné súbory cookie (security cookies) ꟷ súbory cookie na bezpečnostné účely. Všetky súbory cookie, ktoré zhromažďujeme, sú zakódované tak, aby žiadna tretia strana nemohla zachytiť alebo použiť žiadne v nich obsiahnuté informácie.

4. Používanie údajov

CoinCharlie.com používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • umožniť Vám otvoriť a prevádzkovať aktivovaný účet na stránke CoinCharlie.com;
 • identifikovať Vás ako zákazníka a odlíšiť Vás od ostatných užívateľov našich služieb;
 • pravidelne Vám poskytovať funkčné, bezpečné a prispôsobené služby;
 • informovať Vás o zmenách a aktualizáciách na stránke CoinCharlie.com;
 • umožniť Vám účasť na propagačných kampaniach spoločnosti CoinCharlie.com, ak sa tak rozhodnete;
 • zasielať Vám informácie na marketingové účely a informovať Vás o našich najnovších oznámeniach o produktoch a nadchádzajúcich propagačných podujatiach;
 • poskytovať včasné a profesionálne služby starostlivosti o zákazníkov a lepšie porozumieť Vám ako váženému zákazníkovi alebo návštevníkovi;
 • monitorovať používanie služieb CoinCharlie.com;
 • zisťovať, predchádzať a odstraňovať akékoľvek technické problémy;
 • zabrániť stratám a/alebo podvodom;
 • plniť všetky povinné zákonom stanovené povinnosti.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Za predpokladu, že ste alebo Vaša IP adresa je z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), právny základ CoinCharlie.com na zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) prijímame primerané technické a organizačné opatrenia za účelom zabrániť neoprávnenému prístupu k Vašim údajom a zabezpečiť bezpečné uchovávanie údajov.

 

 

CoinCharlie.com môže spracúvať Vaše osobné údaje z týchto dôvodov:

 • Uzavretie a plnenie zmluvy s Vami;
 • Udelili ste nám na to svoj súhlas;
 • Spracúvanie na našej strane predstavuje oprávnený záujem a Vaše práva ho neprevažujú;
 • Dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov.

6. Uchovávanie údajov

Spoločnosť CoinCharlie.com bude uchovávať Vaše osobné údaje len dovtedy, kým to bude potrebné na účely uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať Vaše údaje na splnenie platných právnych predpisov), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť CoinCharlie.com bude tiež uchovávať údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú krátku dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie našich služieb a funkčnosti, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie. Registráciou na stránke CoinCharlie.com nám dávate súhlas na uchovávanie Vašich osobných údajov.

7. Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené a uchovávané v počítačoch nachádzajúcich sa mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa právne predpisy o ochrane údajov môžu líšiť od právnych predpisov Vašej jurisdikcie. Vezmite, prosím, na vedomie, že údaje vrátane osobných údajov môžeme preniesť mimo Vašej jurisdikcie (vrátane mimo EÚ, ak je to Vaša jurisdikcia) a spracúvať ich tam. Váš súhlas s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov a následné poskytnutie predmetných údajov predstavuje Váš súhlas s takýmto prenosom. Spoločnosť CoinCharlie.com prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila, že sa s Vašimi údajmi bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmito Pravidlami, a že žiadny prenos Vašich osobných údajov sa neuskutoční vo vzťahu k žiadnemu subjektu alebo do krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

8. Sprístupňovanie údajov

V určitých prípadoch sa pri zhromažďovaní a používaní Vašich osobných údajov spoliehame na naše oprávnené obchodné záujmy. V takýchto prípadoch uskutočňujeme test proporcionality, aby sme dôkladne zvážili dopad spracúvania na Vaše záujmy, práva a slobody. Spracúvanie uskutočňujeme len vtedy, ak sa presvedčíme, že to na Vás nebude mať negatívny vplyv. CoinCharlie.com môže sprístupniť Vaše osobné údaje v dobrej viere, že to je nevyhnutné na nasledovné účely:

 

 • splnenie zákonom stanovenej povinnosti;
 • ochrana a obrana práva alebo majetku spoločnosti CoinCharlie.com alebo jej klientov;
 • predchádzanie alebo vyšetrenie akéhokoľvek protiprávneho konania v súvislosti so službami CoinCharlie.com;
 • ochrana osobnej bezpečnosti používateľov stránky CoinCharlie.com alebo verejnosti;
 • obrana v prípade právnej zodpovednosti.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nebude spoločnosť CoinCharlie.com zdieľať osobné údaje s treťou stranou, pokiaľ si to neželáte, pokiaľ s takýmto sprístupnením nesúhlasíte alebo pokiaľ sa sprístupnenie nevyžaduje alebo nie je povolené zákonom.

9. Bezpečnosť údajov

V súlade s GDPR sme prijali vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávnenému prístupu k Vašim informáciám a zabezpečujú bezpečné uchovávanie údajov. Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás dôležitá, no upozorňujeme, že žiadny spôsob prenosu prostredníctvom internetu ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú firewally, šifrovanie údajov a kontroly autorizácie prístupu k informáciám. Usilujeme sa zabezpečiť našu webovú stránku a služby, pričom Vy zodpovedáte za zabezpečenie a zachovanie súkromia Vašich hesiel a registračných informácií o účte a za overenie, či sú osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, presné a aktuálne.

10. Práva na ochranu údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Spoločnosť CoinCharlie.com sa usiluje prijať primerané opatrenia umožňujúce Vám opraviť, zmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie Vašich osobných údajov. Rovnaké práva však zabezpečujeme vo vzťahu ku všetkým našim používateľom z akejkoľvek jurisdikcie.

Ak si želáte byť informovaná/ý o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame a ak si ich želáte odstrániť z našich systémov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese [email protected]. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme Vám vyhoveli čo najskôr, s výnimkou, ak to momentálne nie je možné vzhľadom na služby, ktoré vám na CoinCharlie.com poskytujeme. V takom prípade Vašu žiadosť vybavíme po splnení všetkých povinností vyplývajúcich z predmetných služieb.

Za určitých okolností máte nasledovné práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo výmaz informácií, ktoré o Vás máme;
 • Právo na opravu;
 • Právo namietať;
 • Právo na obmedzenie spracúvania;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na strane spoločnosti CoinCharlie.com bol Váš súhlas so spracúvaním (s výnimkami uvedenými v Podmienkach používania).

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

11. Poskytovatelia služieb

Môžeme využívať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, ktorí nám uľahčujú prácu so stránkou CoinCharlie.com (ďalej len „poskytovatelia služieb“), poskytujú stránku CoinCharlie.com v našom mene, vykonávajú služby súvisiace so stránkou CoinCharlie.com alebo nám pomáhajú pri analýze používania webovej stránky. Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu plnenia týchto úloh v našom mene a sú viazané povinnosťou ich nesprístupňovať ani nepoužívať na iné účely.

12. Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka CoinCharlie.com môže obsahovať odkazy na webové stránky, plug-iny a aplikácie tretích strán. Kliknutie na odkazy tretích strán alebo povolenie týchto prepojení môže tretím stranám umožniť zhromažďovať alebo zdieľať údaje o Vás. Takéto webové stránky tretích strán nekontrolujeme a keď opustíte našu webovú stránku, odporúčame Vám, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. Nemáme kontrolu nad obsahom, pravidlami ochrany osobných údajov ani postupmi akýchkoľvek webových lokalít alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

13. Ochrana súkromia detí

Produkty a služby CoinCharlie.com sú určené pre širokú verejnosť a nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov, pričom vedome nezhromažďujeme osobné údaje takýchto osôb. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, ihneď ich vymažeme, pokiaľ nemáme zákonom stanovenú povinnosť takéto údaje uchovávať. Ak sa domnievate, že sme omylom alebo neúmyselne zhromaždili údaje od dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, kontaktujte nás priamo prostredníctvom kontaktného formulára.

14. Nadviazanie kontaktu s nami a s ostatnými používateľmi

CoinCharlie.com Vám umožňuje nadviazať s nami kontakt. Je to možné napríklad zaslaním e-mailu alebo akejkoľvek správy prostredníctvom povolenej služby správ (v súlade s Podmienkami používania). Informácie, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní, sa uchovávajú na účely spracovania žiadosti a prípadne na účely následnej korešpondencie.

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným používateľom stránky CoinCharlie.com, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Súhlasíte s tým, že v priebehu prevádzky účtu CoinCharlie.com môže byť potrebné zaslať iným používateľom podľa potreby určité informácie o transakciách (napríklad jedinečný identifikátor atď.); nie však Vaše meno a priezvisko, poštovú adresu ani platobné údaje. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zneužitie transakčných údajov inými osobami, ste však povinná/ý nás informovať o akomkoľvek zneužití stránky CoinCharlie.com, o ktorom sa dozviete. Za svoje interakcie s ostatnými používateľmi CoinCharlie.com nesiete výhradnú zodpovednosť. Vyhradzujeme si právo, nemáme však povinnosť monitorovať spory medzi Vami a ostatnými používateľmi.

15. Rozhodné právo a súdna právomoc

Akékoľvek spory týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sa riadia slovenskými právnymi predpismi bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy. Výlučnú právomoc rozhodovať o akýchkoľvek nárokoch vyplývajúcich z týchto Pravidiel ochrany osobných údajov alebo s nimi súvisiacich budú mať slovenské súdy.

16. Funkcia registrácie

Ako používateľ našej služby CoinCharlie.com sa môžete zaregistrovať na príslušnej webovej stránke. Získané údaje budú použité pri prevádzke našej služby CoinCharlie.com, ako aj na informovanie o zmenách v rozsahu našich služieb CoinCharlie.com alebo o akýchkoľvek technických zmenách alebo na iné správy (prostredníctvom e-mailu). Registrácia na stránke CoinCharlie.com zahŕňa zadanie nasledujúcich údajov:

 • E-mailová adresa;
 • Heslo;
 • Informácie o politike AML/KYC a dokumenty, ktoré môžu byť požadované počas registrácie a po nej, napríklad pohlavie, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, doklad totožnosti, fotografie atď. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady AML/KYC.

Okrem toho, IP adresa použitá na registráciu, ako aj dátum registrácie sú bezpečne uchovávané, aby sa zabránilo zneužitiu registrácie. Pridaním informácií z profilov sociálnych sietí na účely registrácie na CoinCharlie.com získavame údaje zo sociálnej siete (ID profilu, meno, priezvisko, ďalšie údaje podľa podmienok sociálnych sietí). Súhlasíte so spracúvaním údajov zo sociálnych sietí počas registrácie.

17. Prístupové údaje/súbory protokolu servera

Podrobnosti o Vašej návšteve našej webovej stránky CoinCharlie.com sa ukladajú do logovacieho súboru (tzv. „Server Log File“). Pri každom prístupe na stránku CoinCharlie.com zhromažďujeme (alebo servery nášho poskytovateľa internetu) nasledovné údaje:

 • IP adresa pristupujúceho počítača;
 • Názov požadovaného súboru;
 • Dátum a čas žiadosti;
 • Množstvo prenesených údajov;
 • Oznámenie o úspešnej žiadosti;
 • Typ a verzia prehliadača spolu s použitým operačným systémom;
 • URL odkazovateľa;
 • Žiadajúci poskytovateľ;
 • Rozlíšenie obrazovky.

Logovacie údaje používame len na účely štatistickej analýzy v rámci prevádzky stránky CoinCharlie.com. V prípade nezákonného používania našich služieb môžu logovacie údaje slúžiť aj na riešenie prípadného porušenia zákona.

18. Monitorovanie a zaznamenávanie

Môžeme monitorovať, zaznamenávať, uchovávať a používať akékoľvek telefonické, e-mailové alebo iné prostriedky komunikácie s Vami na účely kontroly akýchkoľvek pokynov, ktoré nám boli poskytnuté na účely inštruktáže, prevencie kriminality a na zlepšenie kvality služieb nášho tímu starostlivosti o zákazníkov.

19. Súhlas

Registráciou ako používateľ stránky CoinCharlie.com súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov bez akýchkoľvek výnimiek alebo výhrad.